Pedigree Of Flanders Crown Itsuka

Beni Go Nishikimaru Go Kyouto   Daigo Kensha                                     

NIPPO.H17-32329      

Benitora Go Souraku Oonakasou NIPPO.11-24721

Benitatsuhime Go Shiga Murayamasou NIPPO.14-21740                                              

Kojou No Beni Go Takaoka Kojoudou             

NIPPO.H18-32820       

Sora Go Housendou

NIPPO H17-19228                       

Rikimaru Go Noto Heiseian NIPPO. 16-10252

Hotaru Go Yamato Shinzansou NIPPO.14-27669

Ch. Bindja Van De Berenfarm

LOSH 0919004

Snostorm Sensei Lord Of The Rings

AKCSB.NM90769901           

Ch. Fanfair Snostorm Ringside Rebel AKCSB.NM78353302

Ch. Sensei Snostorm's Just a Dream AKCSB.73791802

Yonaka Of Natsukashii  LOSH 0858425                                  

 

Vakegata of Shakkosow LOSH 0807708

Ch. Qukimembi of Shakkosow LOSH 0688022

Make a free website with emyspot.com - Report abuse